BIP Archiwalny - ZSOS1 (data archiwizacji: 2017-11-23, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. )
Dokument archiwalny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1

stanowią:

Szkoła Podstawowa nr 91 - sportowa

im. Janusza Kusocińskiego

oraz

Gimnazjum nr 47 - sportowe

im. Janusza Kusocińskiego

os. Handlowe 4

31-935 w Krakowie

 

Władze oraz dane teleadresowe są takie same dla obu szkół i zamieszczone są na stronie informacjnej o jednostce.