BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14

im. św. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego

Gimnazjum nr 36
XXX Liceum Ogólnokształcące
 

 

 

 

Zapraszamy na nasze strony internetowe!

UWAGA !!!!

Informacje publiczne nie publikowane w BIP podlegają udostępnieniu
w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemmny wniosek
w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie
14 dni od daty złożenia wniosku.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2014-07-04 10:34:55
MAGDALENA MOSTEK
 Edycja
2011-02-16 16:39:14
JANUSZ GĄSIOREK
 Edycja
2011-02-16 16:37:26
JANUSZ GĄSIOREK
 Edycja
2011-02-16 16:34:48
JANUSZ GĄSIOREK
 Edycja
2009-01-19 12:08:58
GĄSIOREK JANUSZ
 Edycja
2009-01-19 12:07:30
GĄSIOREK JANUSZ
 Edycja
2009-01-19 12:07:24
GĄSIOREK JANUSZ
 Edycja
2009-01-19 12:06:54
GĄSIOREK JANUSZ
 Edycja
2006-10-25 23:58:24
GĄSIOREK JANUSZ
 Edycja
2006-07-13 23:33:19
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14
 Edycja