BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14

1. Program „Szkoła bez przemocy"

Program ma za zadanie pokazać niezwykłą aktywność nauczycieli, uczniów i rodziców w podejmowaniu działań przeciw przemocy i agresji. W nowym roku szkolnym będziemy się koncentrowali na wspieraniu budowania społeczności szkolnych. Dlatego też nasze działania będą skupiały się na aktywizowaniu do wspólnego działania wszystkich uczestników społeczności szkolnej - nauczycieli, uczniów i rodziców.