BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 156

 Szkoła Podstawowa nr 156  im. ks. kard. Adama Stefana  Sapiehy w Krakowie


 

 

31-586 Kraków ul. Centralna 39 tel/fax: (12) 644-92-41

e-mail Dyrektor/Sekretariat: mbm156@op.pl

 

Sekretariat:  PN, Wt, Śr, Pt 7.00 - 15.30  

                      Czw 7.00 - 16.00

     

Dyrektor szkoły przyjmuje:

 

Dyrektor Szkoły

Małgorzata Markiewivcz

przyjęcie stron

czwartek w godzinach 13.00 – 14.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

 

z-ca Dyrektora Szkoły

Beata Mazur-Bartuś

przyjęcie stron

wtorek w godzinach 15.00 – 16.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

 

 

 e-mail:   mbm156@op.pl

 

adres  strony internetowej: www.sp156.edukonekt.pl

  

 

Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.