BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 74 im.Stanisława Staszica


                               

Zapraszamy do serwisu BIP
Szkoły Podstawowej nr 74 w Krakowie    "Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie  na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku"