Rozwój Miasta czyli  polityki, programy, plany inwestycyjne, stan miasta

 

Dział zawiera informacje dotyczące polityki wewnętrznej i zewnętrznej Krakowa, które zostały podzielone na moduły tematyczne, zgodnie z zakresem spraw i zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Kraków zarówno w sferze społeczno - gospodarczej jak i finansowo - inwestycyjnej.

zobacz więcej ...Strategia Rozwoju Krakowa
Treść Strategii | Programy | Sprawozdania z realizacji | Aktualizacja Strategii

 

Planowanie Przestrzenne
Aktualności | Plany obowiązujące | Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego


Polityki...
Bezpieczeństwo | Gospodarka Komunalna | Edukacja | Plany inwestycyjne, przedsiębiorczość, rozwój miasta | Komunikacja społeczna | Kraków i UE | Kultura |Ochrona Zabytków |Mieszkalnictwo | Kształtowanie i ochrona środowiska | Polityka Informacyjna Miasta | Polityka społeczna | Pomoc społeczna | Promocja i Marketing | Sport | Turystyka | Współpraca krajowa | Współpraca międzynarodowa | Zdrowie

Biznes


Miejski System Informacji Przestrzennej


Plany inwestycyjne Gminy Miejskiej Kraków

Proces inwestycyjny, Instrukcje, Procedury, Zalecenia | Opracowania graficznePlany rzeczowo - finansowe inwestycjiInformacje nt. realizacji inwestycji | Wykaz Jednostek Realizujących


Raporty...
Raporty o Stanie Miasta | Raporty i opracowania zdrowotne | Mieszkalnictwo | Edukacja: System Informacji Oświatowej, raporty i sprawozdania
| Turystyka: badania ruchu turystycznego, inne opracowania, waloryzacja przestrzeni miejskiej | Bezpieczeństwo w Krakowie [pdf] | Raporty Straży Miejskiej Miasta Krakowa | Statystyka Urzędu Stanu Cywilnego | Biuletyny statystyczne | Kraków w liczbach | Kraków StatKrak Liczby...Miasto...Mieszkańcy | Krakowski Rynek Nieruchomości 

Dziennik zmian dokumentu:


2016-03-23 15:11:02
ANETA BRZOSTKIEWICZ
 Edycja
2015-07-16 13:31:46
ANETA BRZOSTKIEWICZ
 Edycja
2015-02-10 11:48:10
ANETA BRZOSTKIEWICZ
 Edycja
2015-02-10 11:46:37
ANETA BRZOSTKIEWICZ
 Edycja
2015-02-10 11:43:55
ANETA BRZOSTKIEWICZ
 Edycja
2015-02-10 11:39:37
ANETA BRZOSTKIEWICZ
 Edycja
2014-09-10 10:56:14
ANETA BRZOSTKIEWICZ
 Edycja
2014-09-10 10:53:05
ANETA BRZOSTKIEWICZ
 Edycja
2014-09-10 10:50:52
ANETA BRZOSTKIEWICZ
 Edycja
2014-05-07 12:12:39
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja