Strategia Rozwoju Krakowa "Tu chcę żyć. Kraków 2030."

Strategia Rozwoju Krakowa "Tu chcę żyć. Kraków 2030." jest dokumentem określającym podstawowe kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego w dłuższym okresie czasu. Dokument ten aktualizuje dotychczasową strategię z 2005 r., czyli na nowo ukierunkowuje rozwój miasta w najbliższych kilkunastu latach. Jest efektem partycypacyjnego procesu, który rozpoczął się w 2013 r. W tworzeniu nowej Strategii dla Krakowa uczestniczyli przedstawiciele społeczności Krakowa, w tym m.in.: aktywiści, naukowcy, przedsiębiorcy, eksperci. Podczas debat, warsztatów, konferencji, hackathonu czy za pomocą ankiety internetowej dzielili się swoimi pomysłami na ulepszenie miasta.

 

 

 

Zobacz też: www.SRK2030.pl

 

Archiwum

 

Strategia Rozwoju Krakowa 1999

Strategia Rozwoju Krakowa 2005

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-02-27 13:37:19
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2018-02-21 08:04:57
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2018-02-21 08:04:16
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2018-02-16 14:37:46
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2018-02-16 14:36:53
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2018-02-16 09:14:49
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2018-02-16 09:13:26
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2018-02-16 08:58:48
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2018-02-15 13:20:48
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2018-02-15 13:06:40
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja