Strategia Rozwoju Krakowa

Strategia Rozwoju Krakowa jest dokumentem określającym podstawowe kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego w dłuższym okresie czasu.
Strategia zakreśla najogólniejszą wizję Krakowa przyszłości - jego pożądany obraz, do którego zmierzamy. Dla jej urzeczywistniania wytyczono trzy zasadnicze cele strategiczne rozwoju Miasta. Uszczegółowieniem każdego z tych celów są cele operacyjne. Dla realizacji celów operacyjnych sformułowano listę programów strategicznych (sektorowych) - tzn. średniookresowych planów wykonawczych, w których określono priorytety oraz zadania wraz z określeniem sposobu ich finansowania oraz harmonogramem realizacji.

 

 

Uchwała i treść Strategii

 

Programy strategiczne

 

Sprawozdania z realizacji

 

Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa - Strategia Rozwoju Krakowa 2030

 

 

 

Archiwum

 

Strategia Rozwoju Krakowa 1999

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-03-20 12:45:28
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2015-05-12 08:54:18
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2015-04-29 12:59:20
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2014-12-03 13:14:11
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2014-12-03 13:10:00
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2014-12-03 12:56:56
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2014-05-09 09:00:51
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2013-09-17 13:45:15
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2013-07-31 08:55:37
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2013-07-31 08:54:25
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja