Dokument archiwalny

 Likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej
przez osobę fizyczną


Zgłoszenie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej należy złożyć w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej najwcześniej w dniu trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca nie musi, jak do tej pory, w ciągu 7 dnia zgłaszać do CEIDG informacji o zakończeniu działalności (wniosek o wykreślenie z CEIDG). Może to zrobić w dowolnym terminie, informacje te jednak powinny odpowiadać stanowi faktycznemu. Przedsiebiorca musi pamietać, że jeśli zgłosi zakończenie działalności do CEIDG w późniejszym terminie, to ma inne, terminowe obowiązki np. sporządzenie spisu z natury i poinformowanie Urzędu Skarbowego 7 dni przed.

Przedsiębiorca nawet jeśli zgłosił do CEIDG zaprzestanie działalności (wniosek o wykreślenie wpisu), może zgłosić, że zmienił zdanie (jest to tzw. rezygnacja z zaprzestania działalności) i dalej prowadzić działalność. Składa wtedy wniosek o zmianę wpisu i zaznacza odpowiednie pola.