Dokument archiwalny

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa

 

Wydawane zaświadczenie, które podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 pln, może dotyczyć działalności własnej lub innego przedsiębiorcy.UWAGA!!!
Niniejsze zaświadczenie pokazuje wyłącznie stan archiwalny wpisu w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa. By uzyskać aktualne zaświadczenie dotyczące szukanego przedsiębiorcy - prosimy o odszukanie przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dane o przedsiębiorcach wpisanych do CEIDG udostępniane są wyłącznie poprzez stronę internetową. Aby wydrukować zaświadczenie należy odszukać poszukiwany wpis w bazie przedsiębiorców i wybrać opcję Drukuj / Pobierz PDF.

 

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.) - organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

 

Procedura SA-25 dotycząca wydawania zaświadczeń o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa