Alfabetyczna lista planów sporządzanych
Dział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie
Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami sporządzanymiPrzekierowanie do aktywnej mapy z planami sporządzanymi
      Przekierowanie do alfabetycznej listy planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)


 
|  A-B  |  C-D  |
  E-F  |  G-H  |  I-J  |  K-Ł  |  M-N  |  O-P  |  R-S  |  T-U  |  W-Z  |


SPORZĄDZANE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

       A-B
 1. Przekierowanie do strony planu BARYCZ DWABARYCZ II   (Termin składania wniosków do planu do dnia 28 września 2018 r.) 2.  
  C-D 3. Przekierowanie do strony planu CENTRUM NOWEJ HUTY DWA - CZĘŚCI A, B, CCENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C   (Wyłożenie do publicznego wglądu projekt planu do dnia 8 października 2018 r.)


 4.  
  E-F


 5.  
   
  G-H 6. Przekierowanie do strony planu GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUGGEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUG    (Przekazany pod obrady RMK do uchwalenia)


 7.  
  K-Ł
 8. Przekierowanie do strony planu KOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJKOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ     (Przekazany pod obrady RMK do uchwalenia)
 9.  
  M-N


 10. Przekierowanie do strony planu MOGIŁA DWAMOGIŁA II   (Przekazany pod obrady RMK do uchwalenia)


 11.  
  O-P

 12.  
  R-S 13. Przekierowanie do strony planu RAJSKO DWARAJSKO II   (Termin składania wniosków do planu do dnia 28 września 2018 r.) 14.   15. Przekierowanie do strony planu REJON ULICY PRZEWÓZREJON ULICY PRZEWÓZ     (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projekt planu do dnia 6 listopada 2018 r.)
   

 16.  

 17. Przekierowanie do strony planu SOBONIOWICE DWASOBONIOWICE II   (Termin składania wniosków do planu do dnia 28 września 2018 r.)


 18.  
  W-Z
 19.  


Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-09-17 13:39:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-09-13 13:29:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-09-04 15:10:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-08-30 13:34:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-08-28 13:42:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-08-10 15:29:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-08-09 11:47:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-08-07 14:15:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-08-07 13:16:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-07-30 12:14:59
TOMASZ GDULA
 Edycja