2017 rok

__________________________

Komisja Główna

poniedziałki - godz. 15.00 - sala 303 UMK
16 stycznia; 6 lutego, 20 lutego; 6 marca, 20 marca; 3 kwietnia; 12 kwietnia (środa - w przerwie sesji); 8 maja, 22 maja; 5 czerwca, 19 czerwca; 26 czerwca; 5 lipca (środa - w przerwie sesji), 30 sierpnia (w przerwie sesji); 4 września, 18 września; 2 października; 16 października, 30 października; 13 listopada, 27 listopada; 11 grudnia 2017 r.

 

_______________________________________

Komisja Rewizyjna

poniedziałki - godz. 15.00 - sala 303 UMK

9 stycznia; 23 stycznia; 13 lutego, 27 lutego; 13 marca; 27 marca; 10 kwietnia - godz. 15.30; 24 kwietnia; 15 maja, 29 maja; 12 czerwca, 26 czerwca - godz. 15.30;

3 lipca; 28 sierpnia; 11 września, 25 września; 9 października, 23 października; 6 listopada, 20 listopada; 4 grudnia, 18 grudnia 2017 r.

______________________________________

Komisja Budżetowa

wtorki - godz. 15.00 - sala 303 UMK
10 stycznia; 24 stycznia; 14 lutego, 28 lutego; 14 marca, 28 marca; 11 kwietnia, 25 kwietnia (sala Dietla); 16 maja, 30 maja; 13 czerwca, 27 czerwca;
4 lipca; 29 sierpnia; 12 września, 26 września; 10 października, 24 października; 7 listopada, 21 listopada; 5 grudnia, 19 grudnia 2017 r.

 

______________________________________

Komisja Infrastruktury

poniedziałki - godz. 14.00 - sala Portretowa UMK 

9 stycznia; 23 stycznia; 13 lutego, 27 lutego; 13 marca; 27 marca; 10 kwietnia; 24 kwietnia; 15 maja; 29 maja; 12 czerwca, 26 czerwca; 3 lipca; 28 sierpnia; 11 września, 25 września; 9 października, 23 października; 6 listopada, 20 listopada; 4 grudnia, 18 grudnia 2017 r.

______________________________________

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego

wtorki - godz. 17.00 - sala Portretowa UMK 
10 stycznia; 24 stycznia; 14 lutego, 28 lutego; 14 marca, 28 marca; 11 kwietnia, 25 kwietnia; 16 maja, 30 maja; 13 czerwca, 27 czerwca; 4 lipca; 29 sierpnia; 12 września, 26 września; 10 października, 24 października; 7 listopada, 21 listopada; 5 grudnia, 19 grudnia 2017 r.

 

______________________________________

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

poniedziałki - godz. 16.00 - sala Portretowa UMK
9 stycznia; 23 stycznia; 13 lutego; 27 lutego; 13 marca; 27 marca; 10 kwietnia; 24 kwietnia; 15 maja; 29 maja; 12 czerwca; 26 czerwca; 3 lipca; 28 sierpnia; 11 września; 25 września; 9 października; 23 października; 6 listopada; 20 listopada; 4 grudnia, 18 grudnia 2017 r.

 

______________________________________

Komisja Edukacji

wtorki - godz. 16.00 - sala Dietla UMK 
10 stycznia; 24 stycznia; 14 lutego, 28 lutego; 14 marca, 28 marca; 11 kwietnia, 25 kwietnia; 16 maja, 30 maja; 13 czerwca, 27 czerwca; 4 lipca; 29 sierpnia; 12 września, 26 września; 10 października, 24 października; 7 listopada, 21 listopada; 5 grudnia, 19 grudnia 2017 r.

 

 

______________________________________

 Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej

czwartki - godz. 14.00 - sala Portretowa UMK
11 stycznia (środa godz. 9:00); 26 stycznia - posiedzenie odwołane; 15 lutego (środa, godz. 9:00), 23 lutego - nie odbędzie się; 15 marca (środa godz. 9:00), 30 marca; 12 kwietnia(środa godz. 9:00) - posiedzenie odwołane, 27 kwietnia; 18 maja, 31 maja (środa, godz. 9:00); 14 czerwca (środa godz. 9:00), 29 czerwca; 5 lipca (środa, godz. 9:00); 30 sierpnia (środa, godz. 9:00); 14 września, 27 września (środa, godz. 9:00); 11 października(środa godz. 9:00), 26 października; 8 listopada (środa, godz. 9:00), 23 listopada; 7 grudnia, 20 grudnia (środa, godz. 9:00) 2017 r.

_____________________________________

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków

wtorki - godz. 14.00 - sala  Portretowa UMK 
10 stycznia; 24 stycznia; 14 lutego, 28 lutego; 14 marca, 28 marca; 29 marca godz. 9.40 Sala 303 UMK ; 11 kwietnia, 25 kwietnia; 16 maja, 30 maja; 13 czerwca, 27 czerwca; 4 lipca; 29 sierpnia; 12 września, 26 września; 10 października, 24 października; 7 listopada; 21 listopada; 5 grudnia, 19 grudnia 2017 r.

 


 

Komisja Praworządności

poniedziałki - godz. 13.00 - sala  Dietla UMK 
11 stycznia - godz. 8.45; 23 stycznia -zostało przeniesione na 25 stycznia w przerwie obrad sesji RMK; 27 lutego; 13 marca - odwołana, 27 marca; 10 kwietnia, 24 kwietnia; 15 maja, 29 maja; 12 czerwca, 26 czerwca; 3 lipca; 28 sierpnia; 11 września, 25 września; 9 października, 23 października; 6 listopada; 20 listopada; 4 grudnia 2017 r.

 

 

______________________________________

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa

poniedziałki - godz. 17.00 - sala Dietla UMK
9 stycznia; 23 stycznia; 13 lutego, 27 lutego; 13 marca; 27 marca; 10 kwietnia, 24 kwietnia; 15 maja; 29 maja; 12 czerwca; 26 czerwca; 3 lipca; 28 sierpnia; 11 września; 25 września; 9 października; 23 października; 6 listopada; 20 listopada; 4 grudnia; 18 grudnia 2017 r.

 


 

Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza

czwartki - godz. 18.00 - sala 303 UMK
11 stycznia (środa godz. 9.30 Sala Dietla); 26 stycznia (czwartek godz. 18.00 Sala 303); 16 lutego (czwartek godz. 18.00 Sala 303); 16 marca (czwartek godz. 18.00 Sala 303) - odwołane, 29 marca (środa godz. 9.00 Sala 303); 13 kwietnia (czwartek godz. 18.00 Sala 303), 26 kwietnia (środa godz. 9.00 Sala 303); 17 maja (środa godz. 9.00 Sala 303), 31 maja (środa godz. 9.30 Sala Kupiecka); 14 czerwca (środa godz. 9.30 Sala Dietla), 28 czerwca (środa godz. 9.00 Sala 303);  5 lipca (środa godz. 9.30 Sala Kupiecka); 30 sierpnia (środa godz. 9.30 Sala Kupiecka); 13 września (środa godz. 9.00 Sala 303), 28 września (czwartek godz. 18.00 Sala 303); 12 października  (czwartek godz. 18.00 Sala 303), 25 października (środa godz. 9.00 Sala 303); 9 listopada (czwartek godz. 18.00 Sala 303), 22 listopada (środa godz. 9.00 Sala 303); 7 grudnia (czwartek godz. 18.00 Sala 303)  2017 r.

 

 

______________________________________

Komisja Sportu i Klutury Fizycznej

wtorki - godz. 15.00 - sala Dietla UMK
17 stycznia; 31 stycznia; 21 lutego; 7 marca, 21 marca; 4 kwietnia, 18 kwietnia; 9 maja, 23 maja; 6 czerwca; 20 czerwca; 5 lipca (godz. 9:00 sala Kupiecka); 30 sierpnia (godz. 9:00 sala Kupiecka); 5 września, 19 września; 4 października, 31 października; 14 listopada, 28 listopada; 12 grudnia 2017 r.

 

______________________________________

Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych

czwartki - godz. 17.00 - sala Dietla UMK 
12 stycznia; 26 stycznia; 16 lutego; 2 marca, 16 marca; 30 marca; 13 kwietnia, 27 kwietnia; 18 maja; 1 czerwca, 29 czerwca; 6 lipca, 31 sierpnia; 14 września, 28 września, 12 października, 26 października, 9 listopada, 23 listopada, 7 grudnia, 21 grudnia 2017 r.

_______________________________________

Komisja Promocji i Turystyki

czwartki - godz. 15.00 - sala Dietla UMK 
12 stycznia; 26 stycznia; 16 lutego; 23 lutego; 16 marca, 30 marca; 13 kwietnia; 27 kwietnia; 18 maja; 1 czerwca; 29 czerwca;
6 lipca; 31 sierpnia; 14 września; 28 września; 12 października 26 października, 9 listopada 23 listopada, 7 grudnia, 21 grudnia 2017 r.

 

_______________________________________

Komisja Dialogu Obywatelskiego

wtorki - godz. 17.00 - Miejskie Centrum Dialogu ul. Bracka 10

10 stycznia; 24 stycznia; 14 lutego, 28 lutego; 14 marca, 28 marca; 11 kwietnia, 25 kwietnia; 16 maja, 30 maja; 13 czerwca, 27 czerwca; 4 lipca; 29 sierpnia; 12 września, 26 września; 10 października, 24 października; 7 listopada, 21 listopada; 5 grudnia, 19 grudnia 2017 r.