Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa

ul. Rozrywka 26, 31-419 Kraków


tel. 12 616-59-99, fax 12 413-89-66, e-mail: czk@um.krakow.pl

 

KOMUNIKATY CZK | OSTRZEŻENIA | KATEGORIE ZAGROŻEŃ | POMOC POSZKODOWANYM | UŻYTECZNE INFORMACJE

 

zdjęcie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Centrum Zarządzania Kryzysowego jest zintegrowanym stanowiskiem dyspozytorskim przeznaczonym do wykonywania zadań określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 209) związanych z zapewnieniem całodobowego przepływu informacji o zagrożeniach mających znamiona kryzysu, ich monitorowaniem oraz ostrzeganiem i alarmowaniem zagrożonej ludności na terenie miasta Krakowa.

 

Zobacz więcej informacji na temat Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa

 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ PĘGIEL
Data wytworzenia:
2011-03-31
Data publikacji:
2011-09-19
Data aktualizacji:
2017-05-22