Miejskie jednostki organizacyjne Miejskie jednostki organizacyjne

Miejskie jednostki organizacyjne

Na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2016 poz. 814), w celu wykonywania zadań Gmina Miejska Kraków (jako miasto na prawach powiatu) może tworzyć jednostki organizacyjne. Jednocześnie, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) definiuje formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, także w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego: jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe.
Nabór na stanowiska kierownicze

Praca w jednostkach

Oświadczenia majątkowe

Zamówienia publiczne miejskich jednostek organizacyjnychMiejskie jednostki organizacyjne Twoja opinia o BIP MJO - ankieta

Edukacja: Placówki oświatowe | Zespół Ekonomiki Oświaty

Instytucje kultury: Instytucje kultury

Komunalne: ZBK | ZCK | ZIKIT | ZZM | ZIS

Opieka społeczna i zdrowie: System pomocy społecznej | MOPS | Żłobki

Porządek publiczny i bezpieczeństwo: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie | Straż Miejska Miasta Krakowa


BIP miejskich jednostek organizacyjnych

 

 


Zobacz też:

 

Pozostałe jednostki: Grodzki Urząd Pracy


Jednostki udzielające świadczeń zdrowotnych, Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Miasto Kraków: Szpital im. Gabriela Narutowicza | Szpital im. Stefana Żeromskiego | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 

Spółki miejskie

 

 


Archiwum BIP MJO

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-02-13 15:03:54
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-29 11:53:31
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-29 11:51:41
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-06-28 16:41:51
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-06-23 11:33:48
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-06-23 11:31:57
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-06-23 11:31:06
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-06-23 11:30:31
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-06-07 13:48:01
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-21 16:00:35
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja