Dokument archiwalnyHarmonogramy posiedzeń

Komisji Rady Miasta Krakowa kadencji 2006-2010

na rok 2010

________________________________________

Komisja Główna
poniedziałki - godz. 15.00 - sala 303 UMK
4 stycznia; 8 lutego, 22 lutego; 8 marca, 22 marca;
19 kwietnia; 4 maja, 17 maja, 31 maja; 14 czerwca, 28 czerwca;
30 sierpnia; 13 września, 27 września; 11 października, 25 października 2010 r.
________________________________________

Komisja Rewizyjna
środy - godz. 15.30 - sala 303 UMK

20 stycznia; 10 lutego; 10 marca;
7 kwietnia; 19 maja; 16 czerwca;
7 lipca (godz. 9.00); 25 sierpnia (godz. 9.00); 15 września;
13 października; 3 listopada 2010 r.
________________________________________

Komisja Budżetowa
wtorki - godzina 15.00 - sala Lea UMK

12 stycznia; 2 lutego, 16 lutego; 2 marca, 16 marca, 30 marca;
13 kwietnia, 27 kwietnia; 11 maja, 25 maja; 8 czerwca, 22 czerwca;
6 lipca; 24 sierpnia; 7 września, 21 września;
5 października, 19 października; 2 listopada 2010 r.
________________________________________

Komisja Infrastruktury
wtorki - godzina 12.30 - sala Portretowa UMK
12 stycznia; 2 lutego, 16 lutego; 2 marca, 16 marca, 30 marca;
13 kwietnia, 27 kwietnia; 11 maja, 25 maja; 8 czerwca, 22 czerwca;
6 lipca; 24 sierpnia; 7 września, 21 września;
5 października, 19 października; 2 listopada 2010 r.
________________________________________

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego
wtorki - godz. 17.00 - sala 303 UMK

12 stycznia; 2 lutego, 16 lutego; 2 marca, 16 marca, 30 marca;
13 kwietnia, 27 kwietnia; 11 maja, 25 maja; 8 czerwca, 22 czerwca
6 lipca; 24 sierpnia; 7 września, 21 września;
5 października, 19 października; 2 listopada 2010 r.
________________________________________

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
poniedziałki - godz. 15.30 - sala Portretowa UMK
11 stycznia; 1 lutego, 15 lutego; 1 marca, 15 marca, 29 marca;
12 kwietnia, 26 kwietnia; 10 maja, 24 maja; 7 czerwca, 21 czerwca;
5 lipca; 23 sierpnia; 6 września, 20 września;
4 października, 18 października 2010 r.
________________________________________

Komisja Edukacji i Kultury Fizycznej
wtorki - godz. 16.00, sala Portretowa UMK
12 stycznia; 2 lutego, 16 lutego; 2 marca, 16 marca, 30 marca;
13 kwietnia, 27 kwietnia; 11 maja, 25 maja; 8 czerwca, 22 czerwca;
6 lipca; 24 sierpnia; 7 września, 21 września;
5 października, 19 października; 2 listopada 2010 r.
________________________________________

Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa
poniedziałki - godz. 17.00 - sala Lea UMK
11 stycznia; 1 lutego, 15 lutego; 1 marca, 29 marca;
12 kwietnia, 26 kwietnia; 10 maja, 24 maja; 7 czerwca, 21 czerwca;
5 lipca; 23 sierpnia; 6 września, 20 września;
4 października, 18 października 2010 r.
________________________________________

Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków
czwartki - godz. 14.30, sala Portretowa UMK

14 stycznia; 4 lutego, 18 lutego; 4 marca, 18 marca;
15 kwietnia, 29 kwietnia; 13 maja, 27 maja; 10 czerwca, 24 czerwca;
8 lipca; 26 sierpnia; 9 września, 23 września;
7 października, 21 października 2010 r.
________________________________________

Komisja Praworządności
poniedziałki - godz. 14.00 - sala 303 UMK
29 marca;
12 kwietnia, 26 kwietnia; 10 maja, 24 maja; 7 czerwca, 21 czerwca;
5 lipca; 23 sierpnia; 6 września, 20 września;
4 października, 18 października 2010 r.
________________________________________

Komisja ds. wykorzystania funduszy Unii Europejskiej
poniedziałki - godz. 17.00 - sala 303 UMK
11 stycznia; 15 lutego; 29 marca;
26 kwietnia; 24 maja; 21 czerwca;
5 lipca; 23 sierpnia; 20 września;
18 października 2010 r.
________________________________________
Komisja Sportu i Turystyki

________________________________________

Komisja doraźna ds. nowelizacji Statutu Miasta Krakowa
oraz przygotowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowaw sprawie procedury rozpatrywania skarg przez Radę Miasta Krakowaczwartki - godz. 16.00 - Gabinet Wiceprzewodniczących RMK, pokój 206
14 stycznia; 4 lutego, 18 lutego; 4 marca, 18 marca;
15 kwietnia, 29 kwietnia; 13 maja, 27 maja; 10 czerwca, 24 czerwca;
8 lipca; 26 sierpnia; 9 września, 23 września;
7 października, 21 października; 4 listopada 2010 r.
________________________________________

Komisja Mieszkalnictwa, Rodziny i Polityki Społecznej
wtorki - godz. 13.30 - sala Lea UMK
3 lutego; 2 marca, 30 marca;
13 kwietnia, 27 kwietnia; 11 maja, 25 maja; 8 czerwaca, 22 czerwca (sala 303);
6 lipca; 24 sierpnia; 7 września, 21 września;
5 października, 19 października 2010 r.
________________________________________