Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Krakowa

      

  • Bogdan Dąsal - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Ryszard Marek - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  • Marzena Paszkot - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny
  • Maria Rusowicz - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Systemu Zarządzania Jakością