Alfabetyczna lista planów sporządzanych
Dział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie
Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami sporządzanymiPrzekierowanie do aktywnej mapy z planami sporządzanymi
      Przekierowanie do alfabetycznej listy planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)


 
|  A-B  |  C-D  |
  E-F  |  G-H  |  I-J  |  K-Ł  |  M-N  |  O-P  |  R-S  |  T-U  |  W-Z  |


SPORZĄDZANE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

       A-B 1. Przekierowanie do strony planu ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKAARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA    (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu do dnia 27 czerwca 2018 r.)
 2.  
  C-D


 3. Przekierowanie do strony planu CZYŻYNY - REJON ULICY ŚLIWKOWEJCZYŻYNY - REJON ULICY ŚLIWKOWEJ    (Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu do dnia 9 lipca 2018 r.)

 4. Przekierowanie do strony planu DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWADLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA   (Przekazany pod obrady RMK do uchwalenia) 5. Przekierowanie do strony planu DOLINA RUDAWYDOLINA RUDAWY   (Przekazany pod obrady RMK do uchwalenia)

   
  E-F 6. Przekierowanie do strony planu FREDRY SZKOŁAFREDRY SZKOŁA   (Termin składania wniosków do planu do dnia 20 lipca 2018 r.)
   
   
  G-H 7.  
  K-Ł
 8.  
  M-N

 9. Przekierowanie do strony planu MISTRZEJOWICE - POŁUDNIEMISTRZEJOWICE - PÓŁNOC    (Termin składania wniosków do planu do dnia 6 lipca 2018 r.) 10.  
  O-P


 11.  
  R-S

 12. Przekierowanie do strony planu REJON FORTU BRONOWICEREJON FORTU BRONOWICE   (Przekazany pod obrady RMK do uchwalenia)


 13.  


 14.  


 15. Przekierowanie do strony planu REJON ULICY RODZINNEJREJON ULICY RODZINNEJ     (Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu do dnia 19 czerwca 2018 r.)


 16.  


 17. Przekierowanie do strony planu STARY BIEŻANÓWSTARY BIEŻANÓW   (Przekazany pod obrady RMK do uchwalenia)


 18.  
  W-Z
 19. Przekierowanie do strony planu WITA STWOSZAWITA STWOSZA   (Termin składania wniosków do planu do dnia 29 czerwca 2018 r.) 20. Przekierowanie do strony planu ZWIERZYNIEC - KSIĘCIA JÓZEFAZWIERZYNIEC - KSIĘCIA JÓZEFA   (Termin składania wniosków do planu do dnia 25 czerwca 2018 r.)

   


Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne