Alfabetyczna lista planów sporządzanych
Dział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie
Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami sporządzanymiPrzekierowanie do aktywnej mapy z planami sporządzanymi
      Przekierowanie do alfabetycznej listy planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)


 
|  A-B  |  C-D  |
  E-F  |  G-H  |  I-J  |  K-Ł  |  M-N  |  O-P  |  R-S  |  T-U  |  W-Z  |


SPORZĄDZANE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

       A-B 1. Przekierowanie do strony planu ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKAARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA  (Termin składania uwag do projektu planu do dnia 4 stycznia 2019 r.)
 2.  
  C-D 3.  
  E-F


 4.  
  G-H


 5.  
  K-Ł
 6.  
  M-N

 7.  
  O-P 8. Przekierowanie do strony planu OLSZAOLSZA    (Termin składania uwag do projektu planu do dnia 15 stycznia 2019 r.) 9. Przekierowanie do strony planu OSIEDLE PODWAWELSKIEOSIEDLE PODWAWELSKIE    (Wyłożenie do publicznego wglądu projekt planu do dnia 19 grudnia 2018 r.) 10.  
  R-S 11.  


 12. Przekierowanie do strony planu REJON ULIC NOWOHUCKIEJ I KLIMECKIEGOREJON ULIC NOWOHUCKIEJ I KLIMECKIEGO     (Wyłożenie do publicznego wglądu projekt planu do dnia 11 stycznia 2019 r.)


 13. Przekierowanie do strony planu REJON ULICY KOSZYKARSKIEJREJON ULICY KOSZYKARSKIEJ    (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu do dnia 10 stycznia 2019 r.)


 14.  

 15.  

 16.  
  W-Z
 17.  

 18.  


Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne