Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa

  • Anna Okońska-Walkowicz - Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej
  • Witold Śmiałek - Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza, funkcjonujący do dnia wyboru nowego pełnomocnika prezydenta, realizujący swoje zadania w sposób społeczny
  • Krzysztof Adamczyk - Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Strategicznych
  • Dariusz Nowak - Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Bezpieczeństwa i Monitoringu Wizyjnego

Zespół Społecznych Doradców Prezydenta Miasta Krakowa

  • ks. Andrzej Augustyński - Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży
  • Janusz Chwajoł - Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Przedsiębiorczości
  • Jerzy Friediger - Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Zdrowia
  • Grzegorz Ostrzołek - Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ekonomicznych
  • Paweł Węgrzyn - Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. E-administracji i Smart City

Zarządzenie Nr 229/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 03.02.2015 r. w sprawie utworzenia oraz określenia kierunków działania Zespołu Społecznych Doradców Prezydenta Miasta Krakowa.