Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

"Eksploatacja części złoża piasków i żwirów "Przewóz" zlokalizowanej na terenie Miasta Kraków w rejonie ulicy Bugaj-Traczy" na działkach nr 201, 202, 203 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218/1, 218/2, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 228/1, 228/2, 228/3, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 548, 549, 550, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342/1, 342/2, 343, 347, 348, 349, 351, 352, 558, 574, 591 w obrębie 108 Podgórze.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: „Festiwal wielokulturowy”.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 16 sierpnia 2019 roku o godz. 15.00. Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 22 lipca 2019 roku o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian

Nabór projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa

Metka i dziennik zmian
2019-07-11 XXII sesja nadzwyczajna Rady Miasta Krakowa

Informuję, że na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa została zwołana, jako nadzwyczajna XXII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 17 lipca 2019 roku o godzinie 14.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

Informacja o rządowym programie „Mieszkanie na Start”

Metka i dziennik zmian

Gmina zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na nabycie lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym.

Metka i dziennik zmian
2019-07-10 Rozpatrzenie wniosków

Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DĄBIE" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie wodociągu 150 mm z żeliwa sferoidalnego ISOPAM w rurze ochronnej stalowej 355,6х10, po istniejącym moście betonowym nad rzeką Serafą w ciągu ul. Popiełuszki w Krakowie, w ramach realizacji projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej 150 żeliwo sferoidalne w ulicy Popiełuszki w Krakowie dz. nr 690/5, 695/3, 715/1 obr. 101 Podgórze".

Metka i dziennik zmian

Z DNIEM 1 LIPCA 2019 ROKU KASA PRZY PL.WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4 ZOSTAJE ZAMKNIĘTA.