Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian
2019-09-17 XXV sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana XXV sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 25 września 2019 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

Gmina zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na nabycie lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym. Termin składania ofert - 4 października 2019 r.

Metka i dziennik zmian
2019-09-16 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MALBORSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 września do 14 października 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Termin przyjmowania wniosków: 18 listopada 2019 r.

Pula dostępnych środków: 238 362,00 zł

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.

Metka i dziennik zmian
2019-09-10 Rozpatrzenie uwag

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OLSZA" oraz uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

Od dnia 01.10.2019 roku Wydział Architektury i Urbanistyki UMK zmienia lokalizację.

Nowa siedziba będzie znajdować się przy ul. Mogilskiej 41 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian
2019-09-06 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SIEWNA". Termin składania wniosków do dnia 14 października 2019 r. Sposoby składania wniosków opisane zostały w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2019-09-06 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MALBORSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 16 września 2019 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2019-09-06 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - AWF" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 17 września 2019 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

W Krakowie właśnie uruchomiono kolejne dwa punkty, w których można pozostawić niechcianego psa lub kota.

Metka i dziennik zmian

Ogłasza się zamiar  przeniesienia siedzib następujących filii Biblioteki Kraków:

1)            Filii nr 32 z siedziby przy ul. Żywieckiej 32 do nowej siedziby przy ul. Przyzby 10 (punkt biblioteczny przy ul. Żywieckiej 32);

2)            Filii nr 42 z siedziby przy ul. Telimeny 9 do nowej siedziby przy ul. Agatowej 33 (punkt biblioteczny przy ul. Telimeny