Lista osób uprawnionych do sporządzania projektów decyzji - wskazanych do wykonywania tej czynności w Wydziale Architektury i Urbanistyki

zgodnie z art.50 ust 4 oraz art. 60 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).

 1. Adamus-Mazurek Katarzyna
 2. Bursa Anna
 3. Dobrowolska-Sacha Elżbieta
 4. DybekMagdalena
 5. Gruszka Małgorzata
 6. Grzechnik Wiesław
 7. Guzowska-Habiera Dorota
 8. Hajto-Pinkas Monika
 9. Indraszkiewicz-Kielawa Iwona
 10. Jakubczyk-Grabowska Anna
 11. Kielian – Łabęcka Katarzyna
 12. Kozub Magdalena
 13. Krajewska Magdalena
 14. Łyś Małgorzta
 15. Makulińska Iwona
 16. Musiał Robert
 17. Nieroda Bożena
 18. Nowak-Błaszczyna Urszula
 19. Ploch Małgorzata
 20. Prokopowicz Alicja
 21. Pohorecki Daniel
 22. Sacha Małgorzata
 23. Sacha Rafał
 24. Schabowska-Babiarz Joanna
 25. Sendor Elżbieta
 26. Smolarek–Markiewicz Agnieszka
 27. Spuła Agnieszka
 28. Stańko-Włodarczyk Maria
 29. Szuba Ewa
 30. Szyszko Danuta
 31. Ulbrych Artur
 32. Wąsowska Wanda
 33. Wojda-Mucha Beata
 34. Wójcik Magdalena
 35. Zbucka Anna