Lista osób uprawnionych do sporządzania projektów decyzji - wskazanych do wykonywania tej czynności w Wydziale Architektury i Urbanistyki

zgodnie z art.50 ust 4 oraz art. 60 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).

 1. Adamus-Mazurek Katarzyna
 2. Bursa Anna
 3. Dobrowolska-Sacha Elżbieta
 4. DybekMagdalena
 5. Gruszka Małgorzata
 6. Grzechnik Wiesław
 7. Guzowska-Habiera Dorota
 8. Hajto-Pinkas Monika
 9. Indraszkiewicz-Kielawa Iwona
 10. Jakubczyk-Grabowska Anna
 11. Kielian – Łabęcka Katarzyna
 12. Kozub Magdalena
 13. Krajewska Magdalena
 14. Łuszczek Małgorzata
 15. Łyś Małgorzta
 16. Makulińska Iwona
 17. Musiał Robert
 18. Nieroda Bożena
 19. Nowak-Błaszczyna Urszula
 20. Ploch Małgorzata
 21. Prokopowicz Alicja
 22. Pohorecki Daniel
 23. Sacha Małgorzata
 24. Sacha Rafał
 25. Schabowska-Babiarz Joanna
 26. Sendor Elżbieta
 27. Smolarek–Markiewicz Agnieszka
 28. Spuła Agnieszka
 29. Stańko-Włodarczyk Maria
 30. Szuba Ewa
 31. Szyszko Danuta
 32. Ulbrych Artur
 33. Wąsowska Wanda
 34. Wojda-Mucha Beata
 35. Wójcik Magdalena
 36. Zbucka Anna